Στην υγειά σας,demie


"...σ'αυτά,που σ'όσους τα'μαθα τα ξέχασαν μετά"


Les Parapluies de Cherbourg

http://www.youtube.com/watch?v=EAs3rdYcyj8