Βάθη

"Κάτι αγκαλιές απλήρωτες και νύχτες ανεκπλήρωτες,
σαν ύαινες απάνω σου θα πέσουν"