Φτωχοδιάβολοι[...]
Πείνα μου μοιραία,ζήλεια μου ρομφαία
Μπήκα σ' ένα τρένο πίσω δεν κοιτούσα,
μέσα μου πετούσα,ψήλωσα δυο πόντους[...]
Σκούριασαν τα χέρια,βρήκα άλλους τρόπους
Είπα να χαθώ,το τέλος μου να βάλω...
Λίγο ακόμα επάνω,τρέλα μου,σε φτάνωΖήνωνος.
Μέχρι Ζήνωνος έφτανε