Να φεύγεις

Να περπατάς.Κοίτα(,)να φεύγεις.
πόδια,όνειρο,ταχύτητα όψης