Για μπλε, κόβει
Καρφωτή στο βυθό και το ρούχο να πλέει
Καρφωτή, εδώ κάτω· μα ποιος αναπνέει
Μια βουτιά
καρφωτή στο βυθό,
απλωτή στο κενό


Καρφωτή μια ζωή και ο τοίχος κρατάει
Η ταχύτητα αυτή, πού με πάει
Με τραβάει και με πάει
καρφωτή στο γκρεμό,
μια ζωή στο φτερό


http://bit.ly/lTm7pe