Θεατράλε αλλά μορτάλε


"Για μια σκηνή στο θέατρο
το είναι μου το αθέατο,

με πρόσταζε τα ρούχα μου να κάψω".

(Στο 3:40)